Trong bài đầu tiên về chuỗi series AWS, mình đã giới thiệu về IAM, một service tối quan trọng của AWS. Đến với bài tiếp theo này, mình sẽ đi tìm hiểu về service EC2 của AWS

Service EC2 là gì?

EC2 – Amazon Elastic Compute Cloud là một phần của nền tảng điện toán đám mây (cloud services) của Amazon.com, Amazon Web Services, cho phép người dùng thuê máy tính ảo để chạy các ứng dụng máy tính của riêng họ. Theo cách mà ta hay biết đến, thì EC2 thường sử dụng để tạo server – máy chủ cho các hệ thống. Với EC2, ta có thể tạo được một hoặc nhiều máy chủ ảo, cấu hình bảo mật, mạng, quản lý lưu trữ và cũng có thể tủy chỉnh cấu hình từ bộ nhớ trong (ram), vi xử lý (CPU), linh hoạt trong việc lựa chọn các phân vùng lưu trữ.

Các tính năng của EC2

Trong menu của ec2 có khá nhiêu tính năng phục vụ cho những mục đích khác nhau. Tuy nhiên mình sẽ đề cập tới 4 tính năng chính của dịch vị này

1. Dịch vụ cho thuê máy chủ ảo (EC2)

Đây là tính năng chính của EC2 và cũng là tính năng được sử dụng phổ biến nhất trên nền tảng các dịch vụ của AWS.

2. Lưu trữ dữ liệu trên máy chủ ảo (Elastic Block Store – EBS)

EBS là dịch vụ cung cấp giải pháp lưu trữ ở mức block level, được coi như là một ổ cứng (volume) dùng cho các máy ảo EC2. Đặc trưng của dịch vụ này là tạo ra các volume tối thiểu 1GB và tối đa là 16TB. EBS volume được thiết kế để hỗ trợ tính sẵn sàng cao và độ tin cậy cao. EBS phù hợp với các như cầu ứng dụng về lưu trữ về database hoặc lưu trữ ở mức block level data

3. Cân bằng tải (Elastic Load Balancing – ELB)

Elastic Load Balancing tự động phân phối lưu lượng truy cập ứng dụng đến nhiều mục tiêu, chẳng hạn như instance của Amazon EC2, các vùng lưu trữ và địa chỉ IP. Nó có thể xử lý tải khác nhau của lưu lượng truy cập ứng dụng của bạn trong một Availability Zones duy nhất hoặc qua nhiều Availability Zones.

4. Tự động mở rộng (Auto scaling group – ASG)

AWS Auto Scaling tự động nhân rộng để đảm bảo rằng các phiên bản Amazon EC2 đủ để chạy các ứng dụng của bạn. Bạn có thể tạo một nhóm AWS Auto Scaling trong các phiên bản EC2. Bạn có thể chỉ định số lượng phiên bản EC2 tối thiểu trong nhóm đó và tự động mở rộng sẽ duy trì và đảm bảo số lượng phiên bản EC2 tối thiểu.

Các đặc tính của Amazon EC2

1. Khả năng mở rộng:

  • Scaling Up/Down: Tăng/Giảm capacity(RAM, CPU,…) của Instance.
  • Scaling In/Out: Tăng/Giảm số lượng Instance.

2. Bảo mật:

  • Có thể thiết lập rank IP Private dành riêng cho EC2.
  • Sử dụng Security Group và Network ACLS để control inbound/outbound.
  • Có thể thiết lập IPsec VPN giữa Data Center và AWS Clound.
  • Delicated Instance -> Tạo EC2 trên 1 hardware physical dành riêng cho 1 khách hàng duy nhất.

3. Chi phí:

  • On-Demand Instance: Tính theo giờ, đáp ứng nhu cầu dùng trong thời gian ngắn. Dùng bao nhiêu, trả bấy nhiêu.
  • Reserved Instance: Cho phép trả trước 1 lượng Server cho 1 hoặc 3 năm. Chi phí chỉ bằng 75% so với On-Demand. Nêú không có nhu cầu sử dụng trong thời gian dài, bạn có thể sale tại Reserved Instance Marketplace

Tham khảo:
https://aws.amazon.com/vi/ec2/

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.
Verified by ExactMetrics